Konsultation

Vi erbjuder:


Konsultation för.

- Chefer

- Arbetsgrupper

- Familjer

- Par

- Individer

Konsultation


Ibland kan det vara svårt att se lösningar på olika utmaningar som uppstår inom arbetsgrupper, i nära relationer eller i andra sammanhang.


Vår ambition är att hjälpa er se vilka möjligheter ni har att komma vidare.


Vi har lång erfarenhet av konsultation med par och familjer.Konsultation för chefer


Chefer och andra som jobbar med personal är ofta behjälpta av konsultation när det uppstår situationer där andra perspektiv och lösningar bidrar till konstruktiv utveckling.


Ibland uppstår låsningar i arbetsgrupper, mellan medarbetare, mellan chef och medarbetare där ett utanförperspektiv kan öppna upp för nya möjligheter framåt.


Kontakta oss för mer information om hur vi kan hitta ett upplägg som passar just er verksamhet.