Psykoterapi samtal

Att komma till oss


Vi är angelägna om att möta varje besökare med nyfikenhet och intresse. En god dialog är en bra grund för samtal som utgår från besökarens önskamål och behov.

Grunden i våra samtal är psykodynamisk men vi har även kompetens inom många andra områden. Det gör att vi kan vara flexibla och anpassa våra arbetssätt efter individen.


Välkommen att kontakta oss:

031-42 31 31

lpi@gmail.se

Besöket


Vi tar emot för både kortare och längre kontakter. Ett samtal är cirka 45-50 minuter för enskilda. För par är samtalstiden cirka 1,5 timma.


Kontakta oss för den prisuppgift som gäller för just dig/er.


Vi har inte alltid möjlighet att svara i telefon men ringer upp dig så snart vi kan när du lämnat ditt namn och telefonnummer till vår telefonsvarare. Önskar du komma i kontakt med någon särskild av oss så ange även det. Det går även bra att skicka mail.

Fortsatt kontakt


Vid första besöket kommer vi tillsammans fram till vilken omfattning fortsatt kontakt ska ha. Det kan vara en längre tids kontakt eller några gånger. Det beror på behov och önskemål.